8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

I henhold til estisk lovgivning kan papirløse samliv ikke registreres, og der findes ingen særlige regler for ikke-ægteskabeligt samliv. Personer, der har et ikke-ægteskabeligt samliv, kan benytte sig af andre retlige midler uden for familieretten: De kan oprette partnerskaber i henhold til obligationsretten (anvendelsen af stiltiende aftaler er alene begrænset til løsøre), erhverve fælles ejendomsret over aktiver i henhold til formueretten, oprette testamenter i henhold til arveretten osv.