4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Finland har et ægteskabsregister, der omfatter hele befolkningen. Den lokale offentlige myndighed, dvs. folkeregistret, fungerer som registrerende myndighed.

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Dokumentet for ægtepagten optages i ægteskabsregistret. Således bliver data om tidspunktet for underskrivelsen af ægtepagten og de indeholdte bestemmelser optaget i registret.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Oplysninger om, hvorvidt ægtefællerne har en gyldig ægtepagt samt om dens indhold, er således offentligt tilgængelige.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Ægtepagten træder først i kraft, når den er registreret (§ 44 i ægteskabsloven).