6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Ved opløsning af et ægteskab som følge af en af ægtefællernes død skal delingen af den ægteskabelige ejendom foretages før fordelingen af afdødes bo, såfrem ægtefællerne havde ægteskabelig rettighed over hinandens ejendom (§ 85 i ægteskabsloven). I forbindelse med denne bodeling er afdøde ægtefælles arvinger forpligtet til at kompensere den længstlevende ægtefælle, såfremt afdødes ejendom omfattet af den ægteskabelige rettighed overstiger den længstlevende ægtefælles. Derimod er den længstlevende ægtefælle ikke forpligtet til at yde kompensation til den afdøde ægtefælles bo, hvis vedkommendes ejendom omfattet af den ægteskabelige rettighed overstiger den afdøde ægtefælles. Spørgsmålet om, hvorvidt ægtefællerne har ægteskabelig rettighed over hinandens ejendom, har ingen indvirkning på den længstlevende ægtefælles rettigheder i henhold til arveretten. Den længstlevende ægtefælles tilkomst i henhold til arveretten og testamentet udleveres fra boet.