9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

De finske domstole kar kompetence i sager vedrørende ægtefællernes ejendom, såfremt: 1) Tiltalte har bopæl eller normalt opholdssted i Finland. 2) Tiltalte har bopæl eller normalt opholdssted i Finland, og finsk lov finder anvendelse på ægtefællernes formueforhold. 3) Ægtefællernes sidste fælles bopæl eller normale opholdssted var i Finland, og en af ægtefællerne stadig har eller på tidspunktet for vedkommendes død havde bopæl eller normalt opholdssted der. 4) Den ejendom, sagen omhandler, befinder sig i Finland. 5) Tiltalte accepterer, at sagen undersøges i Finland, eller begynder at reagere på sagen uden at komme med indsigelse om manglende jurisdiktion (§ 127 i ægteskabsloven). Den kompetente myndighed er distriktsdomstolen på det sted, hvor tiltalte har bopæl eller normalt opholdssted Folkeregisteret i Finland kan registrere en ægtepagt eller aftale om lovvalg, selv når de finske domstole ikke har kompetence til at optage en sag om ægtefællernes formueforhold (§ 127 i ægteskabsloven).