3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Art. 1387 CC foreskriver princippet om ægtefællernes frihed, hvad angår indretningen af deres ægteskabelige forhold. Ægtefællerne kan vælge almindeligt fælleseje (art. 1497 og følgende CC); universelt fælleseje, hvorved alle aktiver og gæld slås sammen (art. 1526 CC); deling af formue, hvorved der ikke er fælleseje (art. 1536 og følgende CC); overskudsfælleseje, hvor der ikke er fælleseje, men hvor hver af ægtefællerne i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald har ret til at modtage økonomisk kompensation i tilfælde af, at han eller hun har akkumuleret mindre velstand end den anden ægtefælle i løbet af ægteskabet (1569 og følgende CC).

Ægtefællerne må aldrig udelukke anvendelsen af den "primære" ordning, som træder i kraft udelukkende på grund af indgåelse af ægteskab (art. 212 og følgende CC).

Siden 1. maj 2013 har blandede fransk-tyske par og derudover ethvert par, der har bopæl i Frankrig eller Tyskland eller hører under den franske eller tyske formuefællesskabsordning, kunnet vælge den nye frivillige fransk-tyske formuefællesskabsordning. Denne ordning er i stor udstrækning baseret på ordningen om overskudsfælleseje (særejeordning så længe ægteskabet består, og ved opløsning af ægteskabet er hver ægtefælle berettiget til halvdelen af de aktiver, der er erhvervet i løbet af ægteskabet).

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

Ægtepagten skal udarbejdes af en notar (art. 1394 CC). Det skal fremgå af ægteskabsbeviset, om der er indgået ægtepagt, og den bevidnende notars navn og adresse skal ligeledes fremgå (art. 76 CC). Undlades dette, anses ægtefællerne over for tredjeparter som havende indgået ægteskab under den lovbestemte formuefællesskabsordning.

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Ægtepagten skal udfærdiges inden indgåelse af ægteskabet og træder i kraft på dagen for indgåelse af ægteskabet (art. 1395 CC).

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Ægtepagten kan ændres inden indgåelse af ægteskab inden for de samme bestemmelser, som gælder for dens udfærdigelse (art. 1396 CC) (jf. spørgsmål 3.2). Når formuefællesskabsordningen har været gældende i to år, kan ægtefællerne beslutte at ændre ordningen ved notar (art. 1397 CC). Kreditorer og hver af ægtefællernes voksne børn kan modsætte sig en sådan ændring. I tilfælde af, at de modsætter sig, eller hvis en af ægtefællerne har mindreårige børn, skal ordningen godkendes af retten.