4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Der findes ingen fortegnelse over formuefællesskaber eller ægtepagter i Frankrig.