6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

I tilfælde af dødsfald opløses formuefællesskabet og deles i to. Den længstlevende ægtefælle modtager halvdelen, og den anden halvdel overdrages til afdødes arvinger. Dog er den længstlevende ægtefælle også arving, og hans eller hendes rettigheder er forskellige afhængig af de andre arvinger (art. 756 og følgende CC). I tilfælde af, at der findes efterladte, arver den længstlevende ægtefælle brugsretten til hele ejendommen eller ejerskab af en fjerdedel deraf (art. 757 CC). I tilfælde af, at afdødes forældre lever, arver hver forælder en fjerdedel, og resten overdrages til den længstlevende ægtefælle (art. 757-1 CC). I tilfælde af, at hverken de efterladte eller forældrene lever, arver den længstlevende ægtefælle hele ejendommen (art. 757-2 CC).