8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Ikke-registrerede partnerskaber (samliv) er anerkendt af art. 515-8 CC, men er ikke genstand for regulering.

Registrerede partnerskaber (civile partnerskaber) er reguleret af art. 515-1 CC og følgende. Denne type partnerskab er mulig for, men ikke forbeholdt par af samme køn.

Civile partnere hæfter solidarisk for gæld stiftet af en af parterne til dækning af "daglige behov" (art. 515-4 CC).

Hver af partnerne beholder friheden til at forvalte sine ejendele og hæfter fortsat for sin personlige gæld. Ejendele, hvis tilhørsforhold ikke er afgjort, antages at være ejet i fællesskab (art. 515-5 CC). Partnere kan også bestemme, at ejendele erhvervet i løbet af partnerskabet, er ejet i fællesskab (art. 515-5-1 CC).