4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

I Tyskland føres det såkaldte "register for ægteskabelige formueforhold" af de regionale domstole [dvs. i delstaterne].

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Bestemmelser, som afviger fra akkvisitionsfællesskabet som den lovbestemte ægteskabelige formueordning såvel som anvendelsen af en udenlandsk formueordning, kan indføres i dette register.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Registeret er offentligt, og alle berørte parter kan anmode om aktindsigt.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Ægtepagtens gyldighed afhænger ikke af dens indførelse i registeret. For at kunne påberåbe sig en kontraktligt stadfæstet ægteskabelig formueordning eller en udenlandsk formueordning over for tredjepart er det imidlertid nødvendigt i henhold til§ 1412 BGB (eventuelt sammen med art. 16, stk. 1, EGBGB), at ægtepagten indføres i registeret for ægteskabelige formueforhold.