8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Frem til den 30. september 2017 var det i henhold til den tyske lov om samlivspartnerskaber (Lebenspartnerschaftsgesetz, LPartG) muligt at indgå samlivspartnerskab, en samlivsordning, der svarer til ægteskab for personer af samme køn.

Med den tyske lov af 20. juli 2017 blev det muligt for personer af samme køn at indgå ægteskab (jf. den tyske lovtidende BGBL. I, p. 2787). Loven trådte i kraft den 1. oktober 2017, og personer af samme køn kunne herefter indgå ægteskab. Der gælder de samme regler for homoseksuelle ægteskaber som for ægteskaber mellem heteroseksuelle, således at homoseksuelle ægtepar nu også kan adoptere.

Partnerskaber, der allerede er registreret, er fortsat gyldige, medmindre begge parter for den borgerlige giftefoged erklærer, at de ønsker at indgå ægteskab (jf. § 20a, LPartG). Med muligheden for ægteskab mellem personer af samme køn, er registrerede partnerskaber blevet overflødige. Derfor er det ikke længere muligt at indgå registreret partnerskab.

For at sikre gyldigheden af ægteskaber mellem homoseksuelle og registrerede partnerskaber har den tyske lovgivningsmagt fastsat særlige regler herfor. Indgåelse, generelle og formueretlige virkninger samt opløsning reguleres af de materielle regler i den stat, hvor de er registreret (art. 17 b, stk. 1 evt. sammen med stk. 4 i lov om ikrafttrædelse af den tyske borgerlige lovbog, EGBGB. Hvis der er indgået registreret partnerskab eller ægteskab mellem personer af samme køn, som involverer de samme personer i forskellige stater, er det sidst indgåede ægteskab eller partnerskab bindende fra tidspunktet for dets indgåelse (art. 17b, stk. 3 evt. sammen med stk. 4, EGBGB).

International privatrets regler vedrørende heteroseksuelle partnerskaber, der er registreret i udlandet, er omdiskuterede.