3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Ægtefællerne kan regulere deres formueforhold gennem en pagt, hvori de vælger den ordning om formuefællesskab, der skal anvendes, for så vidt kontrakten ikke er i modstrid med gældende lov. I denne pagt kan ægtefællerne regulere detaljer vedrørende fællesejets omfang, hvorledes det skal forvaltes, tidspunkt for ophør osv. Pagten må ikke henvise til sædvane, lov, der ikke er gældende, eller udenlandsk lov.

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

De formelle krav for etablering af ordningen om formuefællesskab er: a) Kontrakten skal være et beviskraftigt dokument. b) Den skal noteres i et særlig offentligt register, egnet specifikt til dette formål (art. 1403(2) HCC). Ægtefæller, der ønsker at udarbejde en sådan pagt, skal kontakte en civilretlig notar med hensyn til dette formål.

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Pagten kan indgås før eller efter ægteskabets indgåelse og træder i kraft efter notering i det særlige offentlige register.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Det står ægtefællerne frit for at ændre den eksisterende pagt i henhold til betingelserne i punkt 3.2.