4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Artikel 1403(2) HCC kræver, at pagten er noteret i det særlige offentlige register for også at være bindende for tredjeparter.

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Det beviskraftige dokument, i hvilket de vælger ordningen om formuefællesskab, noteres i registret sammen med alle relevante aspekter, såsom navne, omfanget af ordningen om formuefællesskab samt detaljer om dens ophør.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Enhver person med legitim interesse kan få adgang til det offentlige register over ovennævnte oplysninger.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Kontrakten træder i kraft og bliver gældende over for tredjeparter, når den er noteret i det særlige offentlige register (Art. 1403 HCC).