1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Ægtefællernes formueforhold er underlagt deres fælles personret på tidspunktet for den retlige prøvelse (inklusive underholdspligt og ægtepagt). Personretten for et individ er loven i den stat, hvor vedkommende er statsborger. For personer med mere end ét statsborgerskab, hvoraf et er ungarsk, anvendes ungarsk personret. For statsløse personer eller personer, der er statsborgere i mere end ét land, Ungarn undtaget, er den gældende personlov loven i den stat, hvor vedkommende har bopæl (dvs. det sted, hvor en person bor permanent eller har hensigt om at bosætte sig fast) art. 12 (1) i lovdekret nr. 13 af 1979 om international privatret (herefter benævnt: IPLD)). For personer, der også har bopæl i Ungarn, anvendes den ungarske personret. For personer, der udelukkende har bopæl i flere andre lande, anvendes personretten i det land, hvortil vedkommende har den tætteste tilknytning. Personer, der falder uden for ovenstående afsnit angående valg af personret og ikke har nogen bopæl, underlægges personretten på deres normale opholdssted (det normale opholdssted er det sted, hvor en person opholder sig i en længere periode uden at have til hensigt at bosætte sig fast)art. 12 (2) IPLD). For personer med mere end ét normalt opholdssted, hvoraf et er i Ungarn, gælder den ungarske personret.

Hvis begge ægtefæller ikke har samme personret på tidspunktet for prøvelsen, anvendes deres seneste fælles personret. Hvis en sådan ikke foreligger eller ikke kan fastsættes, anvendes retten i det land, hvor deres seneste fælles bopæl var beliggende. Hvis ægtefællerne ikke havde nogen fælles bopæl, anvendes den nationale lovgivning for den domstol eller anden myndighed, hvortil sagen indgives. Ændring af personretten for en af ægtefællerne har ikke indvirkning på det allerede etablerede formueforhold mellem dem (inklusive underholdspligt og ægtepagt).

(Art. 11; art. 39 (1)-(4) IPLD)

Ungarn har indgået traktater om retshjælp, der også er relevante for lovvalg, med følgende lande: Albanien, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cuba, Den Tjekkiske Republik, Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Rusland, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Polen, Rumænien og Vietnam.

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Ungarsk lov tillader ikke, at ægtefællerne selv vælger den lov, der skal anvendes.