4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Det Nationale register over ægteskabs- og partnerskabspagter (herefter benævnt: Register) har eksisteret siden 15. marts 2014.

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

4.2.

Registret indeholder følgende data:

  • pagtens eksistens
  • fornavn, efternavn (også pigenavn) og fødselssted- og dato af pagtens parter samt deres mødres fornavne og pigenavne
  • identifikationsnummer og dato for det officielt bekræftede dokument/dato for den privatretlige ordning kontrasigneret af en advokat, der indeholder pagten
  • notarens navn og sæde, identifikationsnummer og dato for registreringen
  • i tilfælde af ophævelse af pagten selve ophævelsen, den registrerende notars navn og sæde, identifikationsnummer og dato for registreringen.

(Art. 36/K i Lov XLV af 2008 om Bestemte notarielle procedurer, der ikke vedrører tvister)

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Enhver med lovlig interesse har ret til at rekvirere oplysninger om eksistensen af pagten og tage notater om de tilhørende oplysninger til egne formal. Anmodningen – som er pålagt gebyrer – kan rettes til enhver ungarsk notar. Notaren kan levere oplysninger om eksistensen, hvis den forespørgende har givet notaren data (se under 4.2) om en af pagtens parter og hvis samme person har attesteret sin lovlige interesse.

Efter anmodning leverer notaren et certifikat om eksistensen eller den manglende eksistens af pagten i Registret. Oplysninger om pagtens indhold kan kun leveres med skriftlig tilladelse af en af pagtens parter. Denne art af anmodning kan rettes til den notar, der registrerede pagtens eksistens eller dens ændring, sletning eller ophævelse. Den kompetente notar i skifteretssager sender en forespørgsel i elektronisk form til Registret for at spørge, om den afdøde var part i en ægtepagt. Hvis dette er tilfældet, kræver notaren at få pagten tilsendt.

(Art. 36/K (3-5) og (10) K i Lov XLV af 2008 om Bestemte notarielle procedurer, der ikke vedrører tvister)

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

En ægtepagt betragtes som gældende over for tredje parter, hvis pagten er registreret i Registret, eller hvis ægtefællerne kan bevise, at den tredje part var bevidst om, eller burde have været bevidst om, eksistensen af en sådan pagt, inklusive dens indhold.

(Art. 4:65 (2) i Civilloven)

Medmindre det modsatte er bevist, attesterer Registret med pålidelighed, at den registrerede pagt eksisterer.

(Art. 36/H (4) K i Lov XLV af 2008 om Bestemte notarielle procedurer, der ikke vedrører tvister)