6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

I tilfælde af den ene ægtefælles død ophører ægtefællernes formueordning, og fællesejet deles i henhold til principperne beskrevet i 5.1. og i henhold til ægtepagtens bestemmelser. Den overlevende ægtefælle modtager sin bodel, mens den resterende del af fællesejet indgår i afdødes bo, der deles i henhold til bestemmelserne i arveloven.

Hvis der er lovlige arvinger i nedstigende linje af den afdøde ægtefælle, har den overlevende ægtefælle ret til livslang brugsret til familiens bolig, der blev brugt sammen med den afdøde, inklusive indbo og indretning, og modtager samme andel som et barn af resten af boet.

(Art. 7:58 (1) i Civilloven)

Hvis der ikke er en efterkommer eller hvis efterkommeren er udelukket fra arvefølgen, arver den overlevende ægtefælle familiens bolig, der blev brugt sammen med den afdøde, inklusive indbo og indretning. Den ene halvdel af det resterende bo arves af den overlevende ægtefælle, mens den anden halvdel arves af testatorens forældre. Hvis en af forældrene er udelukket fra arvefølgen, modtager den anden af forældrene og den overlevende ægtefælle lige andele.

(Art. 7:60 i Civilloven)

Hvis der ikke er en efterkommer eller forældre eller hvis de er udelukket fra arvefølgen, får den overlevende ægtefælle hele boet.

(Art. 7:61 i Civilloven)