9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Såfremt den ægteskabelige ejendom fordeles ved en skilsmisseprocedure, har de ungarske domstole, såfremt de har kompetence til skilsmisseproceduren, ligeledes kompetence til fordelingen. Kompetence for en skilsmisseprocedure fastsættes på grundlag af ægtefællernes bopæl/normale opholdssted – afhængigt af sagen. Såfremt der ikke er tale om en skilsmisseprocedure, har de ungarske domstole kompetence i sager vedrørende ægteskabelig ejendom samt registrerede partneres ejendom, for så vidt den ene af ægtefællerne eller de registrerede partnere har bopæl eller normalt opholdssted i Ungarn. (Art. 59 (2) (3); 62/B a), 62/D (2) IPLD)