1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Hvor de irske domstole har kompetence for tvister om ægteskabelig ejendom, vil de altid anvende lex fori, dvs. irsk lov. Såfremt der indgives ansøgning om betalingsdom om ægtefællebidrag e.l. på grundlag af en afgørelse om separation eller skilsmisse truffet i en anden stat, skal de irske domstole dog, når de træffer afgørelse, tage højde for parternes rettigheder på dette område i den pågældende stat.

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Hvor de irske domstole har kompetence for tvister om ægteskabelig ejendom, vil de altid anvende lex fori, dvs. irsk lov. Såfremt der indgives ansøgning om betalingsdom om ægtefællebidrag e.l. på grundlag af en afgørelse om separation eller skilsmisse truffet i en anden stat, skal de irske domstole dog, når de træffer afgørelse, tage højde for parternes rettigheder på dette område i den pågældende stat.