4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Dette finder ikke anvendelse, da irsk lov ikke tillader valg af formueordning for ægtefæller. Der findes ingen forpligtelse til at registrere en ægtepagt, ej heller et register derfor.