8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Loven om civilt partnerskab og visse rettigheder og forpligtelser for samlevere af 2010 (loven af 2010) muliggør indgåelsen af registreret partnerskab (for par af samme køn) (afsnit 1-14 og afsnit 16) samt en godtgørelsesordning (for par af samme køn eller forskelligt køn) (afsnit 15), der ikke kræver registrering. Som for gifte par tildeles parterne i et civilt registreret partnerskab og samleverne efter definitionen i loven af 2010 betydelige rettigheder og beskyttelse, hvad angår økonomisk bistand samt ejendom. I et civilt partnerskab giver forholdets sammenbrud eller en af parternes død den anden ret til at ansøge om underhold (afsnit 5), ejendom (afsnit 118) og/eller kendelse om justering af pension (afsnit 121) og/eller en andel af den afdøde partners bo (afsnit 8). Desuden yder afsnit 4 i loven af 2010 civile partnere beskyttelse af det fælles hjem i lighed med beskyttelsen af familiens hjem for den ægtefælle, der ikke er ejer deraf (afsnit 27-42) – jf. 2.4. ovenfor. Samlevere har tilsvarende rettigheder, affødt af eksistensen af et forhold under samme tag; dette uden andre krav om eller ordninger for registrering. For et anerkendt forhold under samme tag (defineret i afsnit 172 i loven af 2010) giver forholdets sammenbrud eller en af parternes død den anden ret til at ansøge om underhold (afsnit 175), kendelse om justering af ejendom (afsnit 174), kendelse om justering af pension (afsnit 187) og/eller en andel af den afdøde partners bo (afsnit 194).