4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

I modsætning til en ægtepagt offentliggøres en legal ordning på såkaldt "negativ" vis, dvs. at den antages og betragtes som gældende over for tredjepart, dersom intet andet er noteret i forbindelse med registreringen af ægteskabets indgåelse. Ægtepagter offentliggøres via notering i forbindelse med registreringen af ægteskabets indgåelse ved folkeregisteret, i elektronisk form eller papirform art. 69 i præsidentdekret nr. 396 af 03/11/2000).

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Ud over registrering ved folkeregisteret, hvorefter pagten kan håndhæves over for tredjepart, kræves der i visse tilfælde offentlig registrering hos matrikelregisteret (art. 2647 CC), men ifølge den dominerende doktrin kan dette ske i form af en simpel offentlig meddelelse uden indflydelse på gyldigheden over for tredjepart.

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Bl.a. skal følgende oplysninger noteres i forbindelse med registreringen af ægteskabets indgåelse i folkeregisteret (art. 162 CC, art. 69 i præsidentdekret 396/2000): dato for pagten, navn på notaren, der har udarbejdet det beviskraftige dokument, personoplysninger om de kontraherende parter, den valgte ordning om særeje, lovvalg, dom om ægteskabets opløsning eller den legale bodeling. Anmodningen om notering af pagten skal foretages af den notar, der udarbejder det beviskraftige dokument.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Enhver er berettiget til at henvende sig til folkeregisteret.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Den offentlige registrering har til formål at gøre det muligt at håndhæve ordningen om ægtefællernes formueforhold over for tredjepart.