9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Kun domstolene har kompetence. Den generelle regel er, at de italienske domstole har kompetence, når tiltalte har bopæl (en persons bopæl er det sted, hvor vedkommendes interesser og beskæftigelse er samlet, art. 43 CC) eller opholdssted (opholdsstedet er det sted, hvor en person normalt bor, art. 43 CC) i Italien (art. 3, lov nr. 218 af 31/05/1995).

Derudover har de italienske domstole også kompetence i sager om ægteskabets ugyldighed og annullering, personlig separation og opløsning af ægteskab, såfremt en af ægtefællerne er italiensk statsborger, eller ægteskabet blev indgået i Italien (art. 32, lov nr. 218 af 31/05/1995).