1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Ordningen om ægtefællernes formueforhold er underlagt lettisk lov, såfremt ægtefællerne har normalt opholdssted i Letland. Såfremt ægtefællernes ejendom befinder sig i Letland, er de ligeledes underlagt lettisk lov, hvad angår denne ejendom, også hvis de ikke har opholdssted i Letland art. 13 i den lettiske civillov (CC)).

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Lettisk lov tillader ikke lovvalg.