8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Lettisk lov anerkender kun ægteskab mellem heteroseksuelle. Der findes ingen lov om registrerede eller ikke-registrerede partnerskaber.