4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Der findes et register for ægtepagter i Litauen. Det forvaltes af det centrale prioritetskontor.

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Der registreres ægtepagter og bodeling.

Registreringen skal angive dato for ægtepagten, oplysninger om parterne, dato eller betingelse for pagtens ikrafttrædelse, oplysninger om ejendommen omfattet af aftalen om den anvendte ordning samt formueforholdet (par. 14 i Bestemmelser om registrering af ægtepagter).

Registreringen skal omfatte enten pagten eller retsafgørelse om deling af fællesejet, oplysninger om pagtens parter eller om de personer, hvis ejendom deles på grundlag af en retsafgørelse, oplysninger om ejendom omfattet af en bekræftet kontrakt eller retsafgørelse om deling samt den ordning, der finder anvendelse (par. 15 i Bestemmelser om registrering af ægtepagter).

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Uddrag fra registeret leveres skriftligt, pr. e-mail, post, andre kommunikationsformer eller personligt (par. 63 i Bestemmelser om registrering af ægtepagter).

Enhver person, der oplyser rimelig og lovlig grund dertil, kan modtage data fra registeret (par. 67 i Bestemmelser om registrering af ægtepagter).

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

En ægtepagt og dets ændringer er gyldige over for tredjepart, såfremt de er indskrevet i registeret for ægtepagter. Denne regel finder ikke anvendelser, hvis tredjepart på tidspunktet for retshandelen var bekendt med ægtepagten og dens ændringer (art. 3.103(3) i CC).