6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Ved den ene ægtefælles død er den længstlevende ægtefælle berettiget til halvdelen af fællesejet (art. 52 i lov om notarembedet). Den længstlevende ægtefælle er desuden arveberettiget i henhold til den legale arvefølge på lige fod med eventuelle arvinger i nedstigende linje i første eller anden arveklasse. Vedkommende arver, sammen med afdødes arvinger i første arveklasse (børn), en fjerdedel af boet, såfremt antallet af arvinger ud over ægtefællen ikke overstiger tre. Såfremt der er flere end tre arvinger, deles arven lige mellem ægtefællen og de andre arvinger. Såfremt ægtefællen arver sammen med arvinger i anden række (forældre og børnebørn), er vedkommende berettiget til halvdelen af arven. Såfremt der ingen arvinger er i første eller anden række, arver ægtefællen hele boet (art. 5.13 i CC).