8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Bestemmelser i Republikken Litauens civillov om samliv uden registrering af ægteskab eller registrerede partnerskaber er endnu ikke trådt i kraft.