9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Domstolene i Republikken Litauen har kompetence for familiesager, for så vidt mindst en af ægtefællerne er litauisk statsborger eller statsløs, men med bopæl i Republikken Litauen (art. 784(1) i civil procedureret i Republikken Litauen (herefter benævnt CCP)). Hvis begge ægtefæller har bopæl i Republikken Litauen, skal disses familiesager udelukkende behandles af domstolene i samme land (art. 784(2) i CCP). Domstolene i Republikken Litauen har ligeledes kompetence over familiesager, hvis begge ægtefæller er udenlandske statsborgere og har bopæl i Republikken Litauen (art. 784(3) i CCP).

Kun domstolene i Republikken Litauen kan behandle sager vedrørende fast ejendom beliggende i Republikken Litauen (art. 786 i CCP).

Sagen høres af byretten på tiltaltes opholdssted (art. 26 og 29 i CCP).