4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

I Luxembourg gøres en ægtepagt offentlig ved registrering i folkeregisteret ved statsadvokaten, der ligeledes opbevarer et uddrag af pagten (artikel 1018, 1026, 1126 og efterfølgende i ny civil procedureret (NCPC)).

Den findes en særlig ordning for ægtepagter, der omfatter tildeling til overlevende af hele eller dele af den ejendom, der udgør ægtefællernes bo, eller ægtepagter, der afviger fra den legale bodeling. Disse er registreret ved det luxembourgske tinglysnings- og ejendomsregister (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

Endelig skal der indgives et uddrag af ægtepagten til det luxembourgske handels- og virksomhedsregister, såfremt en af ægtefællerne er forretningsdrivende (artikel 1020, paragraf 5, i NCPC).

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Følgende oplysninger indgives ligeledes til registeret: ansøgninger om bodeling, notarialakter, bestemmelser om ordningen for ægtefællernes formueforhold, navnlig alle ændringer deraf (uden indgriben i den kommende opløsning af det tidligere fællesskab, såfremt dette er relevant).

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Kopi af et uddrag fra folkeregisteret udleveres til enhver, der anmoder herom. Såfremt sagen bærer anmærkning om slettelse, kan kopier af uddrag kun udleveres fra registeret med statsadvokatens tilladelse (artikel 1129 i NCPC). Uddrag fra handels- og virksomhedsregisteret er tilgængelige på stedet eller bestilles online (www.rcsl.lu).

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Registreringen har en vis juridisk effekt for parterne selv og en anden juridisk effekt for tredjeparter. Mellem parterne træder ændringer i kraft at regne fra datoen for notarialakten. For tredjeparter træder ændringen i kraft tre måneder efter dens registrering i sagen, medmindre ægtefællerne ved indgåelsen af kontrakten med tredjepart, informerede denne om ændringerne (artikel 1397, paragraf 2, i CC). Dog er ændringer ugyldige over for kreditorer, der nyder rettigheder opnået forud for ændringen (artikel 1397, paragraf 3, i CC).