6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Hvis afdøde efterlader børn eller efterkommere heraf, er den længstlevende ægtefælle arveberettiget enten til den mindste andel tildelt det ægte barn, medmindre andet er angivet i testamentet, eller vedkommende træffer andet valg. Denne andel må dog ikke udgøre mindre end en fjerdedel af boet eller brugsretten til den faste ejendom, inklusive møbler, hvor ægtefællerne boede sammen, for så vidt afdøde ejede ejendommen alene eller i fællesskab med den længstlevende ægtefælle (artikel 767-1 i CC).

Hvis afdøde ikke efterlader sig børn eller efterkommere heraf, er den længstlevende ægtefælle arveberettiget til fuldt ejerskab over hele boet (artikel 767-2 i CC).

Boets sammensætning, endda selve dets eksistens, kan påvirkes af eksistensen af en ægtepagt.