8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Lov af 9. juli 2004 (Mém. P. 2019 og efterfølgende, Parl. Doc. nr. 4946) om den juridiske effekt af visse partnerskaber trådte i kraft den 1. november 2004.
Partnere, der har foretaget en partnerskabserklæring, kan afslutte den ejendomsmæssige effekt heraf gennem en skriftlig aftale parterne imellem. En sådan aftale kan indgås eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Meddelelse om en sådan aftale eller ændring sendes til statsadvokatens kontor inden for tre hverdage (artikel 6 i loven af 2004).

I mangel af en aftale afføder partnerskabserklæringen dog rettigheder og forpligtelser parterne imellem, som i mange henseender svarer til ægtefællers. Ovenstående bestemmelser finder kun anvendelse på partnerskaber erklæret i henhold til artikel 3 i denne lov (artikel 1 i loven af 2004). Der findes ingen særlige bestemmelser om formueforhold for ikke-registrerede, ikke-ægteskabelige forhold.
Loven af 2004 blev for nylig erstattet af lov af 3. august 2010 (Mém. P. 2190, Parl. Doc. nr. 5904), hvis artikel 4-1 anerkender partnerskaber indgået i udlandet og giver disse samme fordele som dem, luxembourgske partnerskaber modtager.