9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Det er almindeligt udbredt på internationalt plan, at den kompetente domstol udpeges i henhold til de regler, der også fastsætter stedlig kompetence i national lovgivning. Afhængigt af omstændighederne kan andre faktorer ligeledes gøre sig gældende, såsom de, der fastsætter kompetence, bopæl(hovedopholdssted), nationalitet, ejendommens beliggenhed osv.).

I Storhertugdømmet Luxembourg medfører en dom om skilsmisse eller separation generelt også likvidation og fordeling af fællesejet, og en sådan dom betror en notar denne opgave.

I princippet er kompetencen på området for ægteskabelige formueordninger uafhængig af den faste ejendoms beliggenhed. Således kan luxembourgske domstole også træffe bestemmelse om, at ejendom beliggende i udlandet skal sælges på auktion.

Hvis den udpegede notar ikke er i stand til at skabe forlig mellem parterne, skal vedkommende nedfælde parternes respektive krav i en rapport om fastlåsningen og henvise dem til retten.