1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

For fast ejendom gælder reglen om lex rei sitae. Det betyder, at ejendommen er underlagt loven i det land, hvor den er beliggende.

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Det er ikke muligt for ægtefæller at vælge, hvilken lov som skal gælde for deres formuefællesskab.