4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

En ægtepagt skal registreres af notaren senest 15 dage efter datoen, hvor ægtepagten indgås.

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Der findes kun ét register. Dette er det offentlige register administreret af justitsministeriet.

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Den følgende information skal registreres: den kendsgerning, at en ægtepagt er blevet indgået, datoen for det beviskraftige dokument, oplysninger om parterne, som har indgået ægtepagten, og hvilken type formueordning, parterne har valgt, der skal regulere deres ægteskabelige formueforhold.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Enhver, som anmoder om det, kan få adgang til oplysningerne i det offentlige register. En simpel, skriftlig forespørgsel indleveres på tinglysningskontoret, og et officielt svar vil blive modtaget senest 10 dage efter forespørgslen. Notarer har onlineadgang til registret og kan få svar med det samme.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

Dette betyder først og fremmest, at tredjeparter (særligt kreditorer) forventes at kende til eksistensen af ægtepagten.