6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Dette beror på, hvorvidt den først afdøde ægtefælle har efterladt sig gyldigt testamente. Det står ægtefællerne frit for at udnævne hinanden til enearvinger af hele boet i et testamente. I dette tilfælde kan den afdøde ægtefælles efterkommere gøre krav på den del af boet, som er forbeholdt dem (selv om der næsten aldrig gøres krav på dette). I tilfælde af dødsfald uden gyldigt testamente, hvor afdøde efterlader sig efterkommere, kan børnene (eller hvis de allerede er døde ved ægtefællens død, deres efterkommere) modtage halvdelen af boet, mens den anden halvdel tilfalder den efterlevende ægtefælle (art. 808, § 1, CC). Den længstlevende ægtefælle har også ret til fortsat at bo i hans/hendes primære bolig (art. 633 CC). Hvis afdøde ikke efterlader sig børn eller andre efterkommere, da er den efterlevende ægtefælle enearving (art. 810 CC).