8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Den nye samlivslov, kapitel 571 i Maltas love, indeholder alene særlige bestemmelser om det ‘almindelige, primære, fælles hjem’, for så vidt angår registrerede partnerskaber.

Såfremt den ene af de registrerede partnere afgår ved døden, er den efterlevende, såfremt de havde fælles ejerskab til hjemmet, berettiget til at blive boende der i sin levetid, eller indtil han/hun indgår ægteskab, borgerligt partnerskab eller på ny indgår registreret partnerskab.

Hvis det fælles hjem var ejet af den førstafdøde registrerede partner, har den efterlevende ret til at blive boende i hjemmet i en periode svarende til det antal år, som partnerne boede sammen, dog max. 15 år. Samtidig fremgår det af loven, at denne ret gælder i den efterlevendes levetid, eller indtil vedkommende indgår ægteskab, borgerligt partnerskab eller på ny indgår registreret partnerskab.

For så vidt angår løsøre, indeholder loven en formodning, som kan afkræftes, for, at samboende er berettiget til halvdelen af det løsøre, der er anskaffet i samlivsperioden, og som findes i det ‘almindelige, primære, fælles hjem’.