9 Hvilken ansvarlig myndighed skal man henvende sig til i tilfælde af konflikter og andre juridiske spørgsmål?

Uden for anvendelsesområdet af Unionens forordning 2201/2003 har de maltesiske domstole beføjelse i skilsmissesager, hvor mindst én af ægtefællerne boede på Malta på datoen, hvor skilsmissebegæringen blev indgivet til den kompetente civildomstol, eller hvor mindst én af ægtefællerne havde sædvanlig bopæl på Malta i en periode på et år umiddelbart inden, der blev søgt om skilsmisse.