3 Hvordan kan ægtefællerne organisere deres formueretlige forhold?

3.1. Hvilke bestemmelser kan ændres af en aftale, og hvilke kan ikke? Hvilke formueretlige forhold mellem ægtefæller kan vælges?

Ægtefællerne kan afvige fra den lovbestemte ordning ved at indgå ægtepagt. Parterne kan frit vælge ægtepagtens indhold, men i praksis vælger man mellem et begrænset formuefællesskab og udelukkelse af enhver form for fælleseje, hvilket ofte kombineres med nettoomregning af frivillige ekstraudgifter til husholdet. Der skal skelnes mellem periodisk og endelig nettoomregning af frivillige ekstraudgifter til husholdet ved afslutning af ægteskabet. Det er ikke muligt at udelukke krav om ægtefællebidrag mod hinanden og dermed begrænse reglerne for familiebeskyttelse, som eksempelvis behovet for den anden ægtefælles samtykke til adgang til den ægteskabelige bolig (jf. art. 1:88 BW).

3.2. vad er de formelle krav, og hvem skal jeg kontakte?

Ægtepagten skal indgås i form af et beviskraftigt dokument. Adresser på civilretlige notarer i Nederlandene kan findes på: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Hvornår kan aftalen sluttes, og hvornår træder den i kraft?

Ægtepagten kan udfærdiges før eller under ægteskabet (jf. art. 1:114 BW). I førstnævnte tilfælde træder ægtepagten i kraft ved indgåelse af ægteskabet, i sidstnævnte tilfælde for ægtefællerne én dag efter fuldbyrdelse af det beviskraftige dokument.

3.4. Kan en eksisterende aftale ændres af ægtefællerne? Hvis ja, under hvilke omstændigheder?

Det er muligt at ændre ægtepagten i løbet af ægteskabet, for yderligere desangående se svarene til 3.2 og 3.3.