4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Ægtepagtsregisteret føres ved tinglysningsrettens kontor. Ægtepagter skal registreres ved den ret, der har territorial domsmyndighed på det sted, hvor ægteskabet indgås. Hvis ægteskabet er indgået uden for Nederlandene, skal ægtepagten registreres ved tinglysningsretten i Haag.

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

En kopi af det beviskraftige dokument, der indeholder ægtepagten, optages i registret.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Enhver person har adgang til registret og kan mod betaling få en kopi af ægtepagten.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

En ægtepagt, der er indgået i løbet af ægteskabet, kan der gøres indsigelse mod af tredjeparter, der er i god tro, fra 14 dage efter ægtepagten er optaget i registret (jf. art. 1:120 BW). Særejeaftaler udfærdiget inden indgåelse af ægteskabet og optaget i registret kan der gøres indsigelse imod fra datoen for ægteskabets indgåelse.