6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Hvis den anvendelige ægteskabelige formueordning omfatter formuefællesskab, har den længstlevende ægtefælle ret til halvdelen af det udelte formuefællesskab, mens den anden halvdel går til afdødes bo. Den længstlevende ægtefælle indtager en særlig stilling i arveloven: ifølge loven gælder det, at hvis han eller hun er arving sammen med børn, vil alle aktiverne fra afdødes bo tilkomme ham eller hende deriblandt forpligtelse til at afvikle gæld (jf. art. 4:13 BW og følgende). Hvis det i afdødes testamente er bestemt, at den overlevende ægtefælle ikke skal arve noget, eller hvis han eller hun på anden måde er nødstedt, kan han eller hun anmode arvingerne om brugsretten til den forhenværende ægteskabelige bolig (jf. art. 4:28 og art. 4:29 BW) og anmode om brugsretten til andre aktiver, (jf. art. 4:30 BW).