8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Ovenstående kan gøres gældende mutatis mutandis for registrerede partnere1 (jf. art. 1:80a – 1:80g BW). Reglerne for international privatret er markant anderledes. For yderligere desangående se

1 I Nederlandene kan både personer af samme køn og af forskelligt køn indgå ægteskab med hinanden og indgå registreret partnerskab.

art. 10:70 – 10:85 BW. BW indeholder ingen regler for ikke-registrerede samlevere. Ikke desto mindre kan samlevere udfærdige aftaler i en samlivskontrakt, som normalt oprettes som et beviskraftigt dokument. Samlevere affatter også ofte testamenter til fordel for hinanden.