1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Personlige forhold og formueforhold mellem ægtefæller hører under lovgivningen i det land, hvor begge ægtefæller har statsborgerskab (art. 51, § 1, i lov om international privatret). I tilfælde af at ægtefællerne ikke har samme statsborgerskab, gælder loven i det land, hvor begge ægtefæller er bosiddende ("bosiddende" forstås som det sted, hvor en person opholder sig med henblik på at etablere permanent ophold; art. 25 i retsplejeloven). I tilfælde af at ægtefællerne ikke er bosiddende i samme land, gælder loven for det land, hvor begge ægtefæller har deres opholdssted. Hvis ægtefællerne ikke opholder sig i samme land, gælder loven for det land, hvortil ægtefællerne har det tætteste tilhørsforhold (art. 51, § 2, i lov om international privatret).

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Ægtefællerne kan vælge, at deres formueforhold og ægtepagt hører under loven i det land, hvor den ene af ægtefællerne har statsborgerskab, eller loven i det land, hvor den ene af ægtefællerne er bosat eller opholder sig. De kan vælge at foretage lovvalg enten før eller efter indgåelse af ægteskab eller under ægteskabet (art. 52, § 1, i lov om international privatret). I tilfælde af at de undlader at gøre dette, er ægtepagten reguleret af den lov, der var gældende for særejeforhold og formueforhold mellem ægtefællerne på det tidspunkt, hvor ægtepagten blev indgået (art. 52, § 2, i lov om international privatret).

For at lovvalget kan være gyldigt, skal det følge de rammer for ægtepagter, som er fastlagt i den valgte lov eller loven i det land, hvor lovvalget er foretaget (art. 52, § 3, i lov om international privatret). Efter polsk lov skal ægtepagten følge rammerne for beviskraftige dokumenter ved notar (art. 73, § 2, i retsplejeloven og art. 47, § 1, i familie- og forældreansvarsloven).