4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

Der er intet særligt ægteskabsregister i Polen.

I overensstemmelse med loven om det nationale retsregister føres der et virksomhedsregister. Loven tillader optagelse af oplysninger om formuefællesskabsordningen for enkeltpersoner, som er optaget i registret som virksomhedsejere eller partnere i kommercielle foretagender. Oplysningerne i registret er offentlige. Derfor vil kravet om at gøre en kontraherende part bekendt med indgåelse af ægtepagt i dette tilfælde blive imødekommet ved at indsende en notits om formuefællesskabsordningen til førnævnte register (jf. 3.1).