8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Der er ingen lovbestemmelser om registrerede eller ikke-registrerede partnerskaber.