4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

I folkeregistret arkiveres de gældende ægteskabelige formueordninger (art. 180 og følgende i lov om folkeregister). Hvis ægtefællerne har indgået ægtepagt inden indgåelse af ægteskab, skal dette nævnes i ægteskabsattesten, som er registreret i det respektive folkeregister (Art. 190 i lov om folkeregister).

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

Foruden de almindelige krav skal ægteskabsattesten indeholde, sammen med andre oplysninger, en notits om, hvorvidt ægteskabet indgås med eller uden ægtepagt, en henvisning til det relevante instrument eller dokument med oplysninger om den valgte ægteskabelige formueordning og typen af formueordning, hvis det er en af ovennævnte typer (art. 181 i lov om folkeregister).

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Folkeregistret er offentligt.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

En ægtepagt kan kun forevises tredjeparter, hvis den er registreret (art. 1711, stk. 1, CC og art. 191, stk. 1, i lov om folkeregister).