8 Hvad står der i lovgivningen om registrerede og ikke-registrerede partneres aktiver?

Portugisisk lov indeholder ingen særlige bestemmelser for partneres formueforhold. De almindelige bestemmelser i loven er gældende.