4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

4.1. Findes der et eller flere registre over formueretlige forhold i dit land? Hvor?

Ægtepagter skal registreres i det nationale register for ægteskabelige formueordninger, som føres af den nationale sammenslutning af rumænske notarer (Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România), folkeregistret på det sted, hvor ægteskabet indgås, samt andre offentlige registre, alt efter aktivernes karakter (handelsregister, ejendomsregister osv.).

4.2. Hvilke dokumenter registreres? Hvilke oplysninger registreres?

En kopi af ægtepagten skal indgives til det nationale register for ægteskabelige formueordninger såvel som til de andre nævnte registre.

4.3. Hvem kan få adgang til oplysningerne i registret og hvordan?

Enhver person kan henvende sig til det nationale register for ægteskabelige formueordninger og anmode om udstedelse af udtræk af attester (art. 334, § 5, i retsplejeloven) uden at blive afkrævet begrundelse for sin interesse.

4.4. Hvilken juridisk virkning har registreringen (gyldighed, mulighed for at gøre indsigelse)?

En ægtepagt kan kun håndhæves over for tredjeparter, hvis den er blevet tinglyst.