6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Den længstlevende ægtefælle arver fra den afdøde ægtefælle, hvis ikke der foreligger en endelig skilsmisseafgørelse på den dato, hvor arveforløbet indledes (art. 970 i retsplejeloven). Andelen af den formue, som den længstlevende ægtefælle har ret til, vil være: en fjerdedel af formuen, hvis den skal deles mellem ham selv/hende selv og afdødes efterkommere, en tredjedel af formuen, hvis den skal deles mellem ham selv/hende selv, afdødes privilegerede forfædre (forældre) samt afdødes privilegerede øvrige slægtninge (brødre, søstre og disses efterkommere), halvdelen af formuen, hvis den skal deles alene mellem ham selv/hende selv og enten privilegerede forfædre eller privilegerede øvrige slægtninge, tre fjerdedele af formuen, hvis formuen skal deles mellem ham selv/hende selv og enten afdødes ordinære forfædre (bedsteforældre og deres forfædre) eller afdødes ordinære øvrige slægtninge (onkler, tanter, kusiner i første led, bedsteforældres brødre og søstre). Hvis ikke afdøde har andre legale arvinger, da modtager den længstlevende ægtefælle hele boet (art. 972 i retsplejeloven).