1 Hvilken lovgivning gælder?

1.1. Hvilken lovgivning er gældende for et ægtepars aktiver? Hvilke kriterier/regler bruges til at bestemme, hvilken lovgivning der er gældende? Hvilke internationale konventioner skal respekteres med hensyn til bestemte lande?

Ægtefællernes formue- og personforhold er underlagt loven i den stat, hvori ægtefællerne er statsborgere. Hvis ægtefællerne er statsborgere i forskellige stater, er disse forhold underlagt slovakisk lov. Ægtepagter er underlagt loven om ægtefællernes formueforhold på tidspunktet for pagtens indgåelse (§ 21 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (ZMPS) – Lov om international ret og procedureret).

1.2. Har ægtefællerne mulighed for at vælge den lovgivning, der skal være gældende? Hvis dette er tilfældet, hvilke principper styrer så dette valg (f.eks. de love, der kan vælges, formelle krav, tilbagevirkende kraft)?

Der er ikke mulighed for lovvalg i Slovakiet.