4 Kan eller skal det formueretlige forhold mellem ægtefæller registreres?

I Slovakiet findes der ikke et specifikt register for ægtepagter. En ægtepagt registreres i form af et beviskraftigt dokument hos det centrale notarregister for beviskraftige dokumenter, der føres af notarkammeret i Den Slovakiske Republik. En person i besiddelse af et beviskraftigt dokument kan verificere det ved at kontrollere på notarkammerets hjemmeside, hvorvidt det beviskraftige dokument blev udstedt i Den Slovakiske Republik, samt navnet på den notar, der har udarbejdet det. Indholdet af det beviskraftige dokument er ikke tilgængeligt.