6 Hvilke konsekvenser har dødsfald?

Ved en ægtefælles død foretages delingen af fællesejet i henhold til arveproceduren (medmindre der er startet en retsprocedure) af en civilretlig notar, der handler som retskommissær i arvesager.

Efter at den længstlevende ægtefælle har modtaget sin andel af fællesejet (vedkommende modtager som regel halvdelen), er vedkommende desuden berettiget til at arve bodel efter afdøde. Hvis den længstlevende ægtefælle arver på lige fod med afdødes efterkommere (f.eks. børn), modtager vedkommende samme andel som hvert barn. Hvis der ingen efterkommere er, arver længstlevende ægtefælle sammen med afdødes forældre, og modtager mindst halvdelen af boet.